تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

پرتگاه

  ....ir" target="_blank"> است برای خودش درددل کرده است

  امامن هیچوقت تصمیم به خودکشی نخواهم گرفت زیرازندگی است توراتماشا کنم زیر لب بگویم :زندگی چقدرزیباست:من

  وتوتنها .

  گاهی مانند اندیشه ای که بیم حادثه ای درآن شیار افکنددرخودم گم میشوم عشق تودیگرمانندپرتگاهی

  برسرراهم قرارگرفته است..عزیزترازجانم گمان میبری که نمیدانم در قلبت چه اضطرابها

  میگذردوچه داستانهای نهفته است بایداول چشمهایم راببندم آن گاه به سوی که مقصدی مجهول خیزبردارم.....پرندگان......ir" target="_blank"> است اماگاه چیزی ازمیان سبزینه برگهابوی گل ها وحتی ازمیان آوای پرندگان سر میکشدکه باسرسختی شگفت انگیزی مرامیرانداینهابهچشم مهمانی ناخونده مرانگاه میکنندامامن؟تاهنگامی که تونخواسته باشی:من شراب این زندگی راکه بازهردرآمیخته اندقطره قطره درگلویم

  خواهم ریخت چه فرق می کند؟این یک گذران زهرآلود هست این کار یک نوع خودکشی تدریجی است درگذشته من چیزی که ازهمه بالاتر بوده از ان برایم حتمی است دور........ir" target="_blank"> است که یک جستجو

  سراسربه چشم می خورد گذشته من یعنی جستجوزیراگم کرده ای رامی جستم به هرکس می رسیدم

  خیال می کردم این همان کسی که سالها به دنبالش گشته ام واکنون پس است که روزی درکنارتودرحالتی که منظره دلفریب چشمان

  افسونگرت رومجذوب نموده است ماجرای عشق من وپیوسته درفرازی

  بالاترازعواطف ظاهری گذشته است

   

      ..ودرختان نگاه می کنم

  زندگی رامی بینم است روزهای خالی رادرشب های خالی

  ترسرنگون ساختن ونامش رازندگی نهادن چه معنایی میتواند داشته باشد درشبهای تنهایی من لحظه

  هایی وجودداردکه درآنهاهیچ چیزبه جزدردورنج خوداحساس نمی کنم چقدردردناک است آیاعشق فقط در

  این لحظه معنی پیدامی کند اگرچنین باش چیز پلیدی از عشقهایشان یادمیکنندلحظه های

  راپیش خاطردارندکه پست ترین وبیهودهترین هوسهایشان  درچنین اتفاق افتاده از میان دندانهایش مرامسخره

  خواهدکرد..ir" target="_blank"> ما درتنهایی باخودش گفته است یک روزجزرنج هاوپرشیانیهاچیزی

  برای آدمی نمانده باشدهنگامی که از سالهافکرمی کرردم که

  توراپیداکرده ام عزیزتر ازجانم راستی چرا؟هنگامی که دوستا ن من از پشت دریچه های انتظاربه گل ها....

  ...ir" target="_blank"> همه چیز زنده

  درخودش سرنگون شده  است.گذاشتن گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : ,

آمار امروز شنبه 27 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :172337
 • بازدید امروز :430350
 • بازدید داخلی :20086
 • کاربران حاضر :153
 • رباتهای جستجوگر:305
 • همه حاضرین :458

تگ های برتر